Tarnyba tiesia pagalbos ranką problemų turintiems žmonėms

Jau dešimtmetis Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba yra šiuolaikinė, moderni, atvira visuomenei institucija, atliekanti švietimo ir informacijos skleidimo tarp visuomenės narių funkcijas, turinti naujausias pedagoginio ir psichologinio vertinimo metodikas, mobilią kvalifikuotų specialistų komandą. Humanistinių vertybių pagrindu sukurta bei šias vertybes veikloje realizuojanti, atvira pokyčiams ir partnerystei, teikia prieinamą, nemokamą, profesionalią, atitinkančią klientų poreikius ir veiksmingą psichologinę pedagoginę pagalbą rajono mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokykloms.

„Visada yra darbo, jeigu dirbi sąžiningai ir stengiesi padėti kitam žmogui. Deja, kai kurie mūsų specialistai dėl darbo krūvio negali operatyviai atlikti savo tiesioginių funkcijų. Pavyzdžiui, šiuo metu individualioms psichologo konsultacijoms šeimos registruojamos tik vasario mėnesiui“, – teigia šios tarnybos direktorė Ramunė Jakštienė.

Dažniausiai į įstaigą kreipiasi įvairių pedagoginių ar psichologinių problemų turinčių nepilnamečių vaikų ir paauglių tėvai. Jie skundžiasi nerandantys bendros kalbos su savo atžalomis, šie neklauso mokytojų, prastai mokosi, bėga iš pamokų, tingi dirbti namuose. Su vyresniu nei 16 metų jaunimu irgi yra problemų. Specialistų teigimu, pagalba būna efektyvi, kai viena ar kita problema tik atsiranda, nebūna įsisenėjusi. Jeigu ši riba būna peržengta, tenka dirbti labai daug ir ne visada pasiekiamas laukiamas rezultatas.  Skaudi tema – priklausomybė nuo kompiuterių, gyvenimas ir santykiai su kitais žmonėmis internete. Vaikai ir paaugliai, praradę suaugusiųjų priežiūrą, gali priimti neigiamai psichiką veikiančią informaciją, dalyvauti nepadoriuose saituose ar net įsitraukti į nešvarių organizacijų veiklą. Ateina žmonių, ieškančių pagalbos dėl kvaišalų vartojimo ar savižudybės.

Pasak rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vadovės, vaikų ir jaunimo problemos dažniausiai kyla elementarių gyvenimo normų nesilaikančių suaugusiųjų aplinkoje, todėl netolimoje ateityje ši tarnyba skirs didesnį dėmesį visų lygių ugdymo įstaigoms, organizuos daugiau praktinių tėvų seminarų. Pradžia jau padaryta: keturioms tėvų grupėms jau buvo organizuoti užsiėmimai vaikų auklėjimo ir užimtumo klausimais. Iš pradžių tėvai rinkosi labai nenoriai, tarnybos psichologams prireikė daug pastangų juos prisikviesti, bet įsitikinę didele užsiėmimų nauda, suaugusieji patys rinkosi ir bendravo.

„Mūsų specialistai dirba komandos principu. Logopedas vertina vaiko kalbą, specialusis pedagogas – mokinio žinias, ar jos atitinka jo klasės reikalavimams, neurologas stebi, ar nėra neurologinių sutrikimų, trukdančių mokytis, o psichologas atlieka intelekto vertinimo testą pagal pritaikytą Lietuvos vaikams metodiką. Tokie vertinimai atliekami individualiai, kai mokinys pajaučia, kad jam sunku mokytis, sutrinka jo raida, brandumas, dingsta gebėjimai. Tai reikalauja labai daug sąnaudų, išvargsta ir vaikai, ir specialistai, bet tokie vertinimai yra būtini. Neišsiaiškinus priežasties, neįmanoma kalbėti apie vienos ar kitos problemos sprendimą. Tai prilygtų vaikščiojimui tamsiame kambaryje, nežinant kur yra elektros jungiklis.

Specialioji pagalba teikiama keliais lygiais. Kiekvienoje mokykloje veikia vaiko gerovės komisija. Jos nariai, pirmieji pastebėję, kad mokiniui vis sunkiau mokytis, ar pasikeitęs jo elgesys, stengiasi jam padėti. Jei šių pastangų nepakanka, komisijos nariai kreipiasi į rajono pedagoginę psichologinę tarnybą. Jei ir šios įstaigos specialistai nepajėgia padėti, tada galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą Vilniuje, kuris koordinuoja specialųjį vaikų ugdymą Lietuvoje. Visos tarnybos stengiasi, kad specialiųjų poreikių vaikas mokykloje ne tik būtų ugdomas, bet ir patirtų mokymosi džiaugsmą, didėtų mokymosi motyvacija“, – tvirtina R. Jakštienė.

Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose, kurių lėšomis pagerino savo materialinę bazę. Pirmaisiais tarnybos veiklos metais šioje įstaigoje buvo vos vienas kompiuteris, o dabar modernizuotos visų specialistų darbo vietos, įsigyta baldų ir įrangos. Visi specialistai yra aukštos profesinės kompetencijos ir atitinka visus specialiuosius reikalavimus, numatytus specialistų pareigybių aprašymuose. Keli darbuotojai turi magistro kvalifikacinį ar mokslų daktaro laipsnius. Čia teikiama specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba vaikams, nelankantiems mokyklos, ar lankantiems mokyklą, kurioje nėra pagalbos specialistų. Kaišiadoriečiai aktyviai dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro mokymuose, tyrimuose, metodikų rengimo bei standartizavimo procesuose.

„Pagal savo galimybes stengiamės didinti specialiųjų poreikių, psichologinių problemų turinčių asmenų ugdymo veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiame reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams. Mūsų paslaugos nemokamos, mes užtikriname žmonių konfedencialumą, todėl niekam neteikiame informacijos apie nepilnametį asmenį be jo tėvų sutikimo. Į mus kreipiasi vis daugiau žmonių, taigi esame reikalingi“, – teigia Kaišiadorių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Ramunė Jakštienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *