Merui – dar vienas politikų laiškas

„Kaišiadorių žinios“ gavo 14-os Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių pasirašytą laišką, kurį jie dedikuoja merui Vyteniui Tomkui. Tema jau tradicinė – nesibaigianti Kaišiadorių rajono savivaldybės krizė. Taip situacija keista – naujoji politinė dauguma jau yra, bet kažkodėl meras toliau geba žaisti ir pagal savo taisykles. Gal naujososios rajono politinės daugumos veiklą koordinuojantys liberlai išties yra politiškai neįgalūs? Na, bet tai tik išvedžiojimai, o tuo tarpu jums siūlome patiems susipažinti su merui adresuojamu politikų laišku.

 

________________________________________________________________________

 

Gerbiamas mere, pastaruoju metu, Jūs, nelyginant JAV prezidentas, atrodo būsite įgijęs socialinių tinklų priklausomybę, kuri, kaip matome, didele dalimi apsprendė ir Jūsų komunikavimo stilių. Dabar jau mes, tarybos nariai, nelyginant JAV senatoriai, turime gaudyti Jūsų pasisakymus Feisbuke, kad suprastume kas šiandien vyksta Jūsų galvoje, kadangi normalių, realių derybų Jūs, kaip naujos cyber kartos atstovas ir savo reikšmingumu prilygstantis kone JAV prezidentui (savo paties vertinimu), vengiate. Žinoma, toks virtualaus vienos krypties komunikavimo būdas Jums kur kas palankesnis, nes jame netenka žiūrėti į akis realiam pašnekovui, netenka čia pat, realiuoju laiku išgirsti Jums oponuojančią nuomonę ar Jums nepatogius argumentus. Todėl mums neliko jokio kito pasirinkimo, kaip tik priimti ir šį Jūsų primestą komunikacijos stilių, neabejotinai priskirtiną prie jau liūdnai pagarsėjusių Jums būdingų taip vadinamų „geranoriškų ir efektyvių krizės sprendimo priemonių.“

Taigi, pradėkim nuosekliai. Savo feisbukinėje  „homilijoje“ Jūs tarytum Krylovo pasakėčioje, save bandote parodyti nekalto avinėlio kailyje apstotą opozicijos plėšrių vilkų, laikančių įkaitais visą bandą – tarybą. Vilkai pikti ir vulgariai alkani – vieni „kažko neteisėto negavę“, kiti „kažkuo-viskuo“ nepatenkinti, dar kiti  – „politikoje bet kuria kaina išlikti bandantys“ ir tokiais demagogiškais būdais, neva, medžiojantys sau politinius dividendus viso miško (suprask, viešojo intereso) sąskaita.

Gerbiamas mere, Jums tikrai nėra reikalo vaidinti nekalto avinėlio, nes mes, tarybos nariai, nesame nei vilkai, nei juo labiau, asilai. Todėl galime Jums į tai atsakyti, kad visas rajonas jau daugiau kaip trys metai yra Jūsų ir Jūsų artimiausios komandos vykdytų darbų ir abejotinos veikos įkaitas. Dėl to mes kategoriškai atsisakėme toliau su jumis trimis (rajoną de facto valdė trys žmonės – Jūs, mere, vicemeras – iš 25 taryboje demokratiškai išrinktų delegatų bei administracijos direktorius!) „sėkmingai“ ir „progresyviai“ grimzti į šį, kaip Jūs vadinate, dumblą, nes esame įsipareigoję viešojo intereso prasme ir visų rajono rinkėjų atžvilgiu bei, matomai, esantys iš esmės kitokios politinės kultūros bei sąžinės žmonės, todėl sabotavome šią Jūsų vadovaujamo-atstovaujamo  „dumblo koalicijos“ tolesnę veiklą jos, teisiniu požiūriu, labai klampiame darbe, kurio rezultatus nuosekliai dar tirs ne tik mūsų savivaldybės bet ir kitos tarnybos. Todėl mes ne skaldome, kaip Jūs kad teigiate, sau oponuojančias partijas, bet principingai ir kategoriškai atsiribojome nuo nešvarios politikos ir ją vykdančiųjų. Skirkite, mere, šias principines sąvokas. Jūs, mere, esat jaunas, ambicingas ir politiškai nepatyręs. Jūs dar, panašu, ligi šiol nesupratote demokratijos sanklodos ir jos esmės – kad sprendimai taryboje turi būti priimami kolegialiai, politinio konsensuso, o ne politinės „koncesijos“ selektyvių demokratijos teisių priskyrimo ir paskirstymo „saviems“ pagrindu. Šių savybių derinys, kaip politinio gyvenimo praktika parodė, labai pavojingas ne tik Jums, kaip jaunam žmogui ir pradedančiam politikui, bet ir tų Jūsų ambicijų įkaitu tapusiam rajonui.

Todėl visi Jūsų metami kaltinimai mums, neva mes blokuojame gyvybiškai svarbių rajonui sprendimų priėmimą, iš esmės yra Jūsų desperatiškas bandymas, pasitelkus „spalvingos“ biografijos laikinai (pakeliui su Jumis į niekur) einantį (pareigas) direktorių, tęsti Jūsų ginamą neskaidrios „dumblo“ gilinimo politikos kryptį ir iš esmės yra Jūsų paties viešųjų ryšių propagandos dalis bei viso mūsų rajono politinio šantažo įrankis. Ir mums šiandien labai gaila, kad Jūsų prieš daugiau kaip 3 metus sudarytas naujosios kartos jauno ir perspektyvaus politiko įvaizdis bei įspūdis, tada lėmęs Jums pergalę prieš kur kas labiau patyrusį rajono politiką, netapo tikrove ir suklaidino daugelį rajono rinkėjų. Tačiau mes, tarybos nariai, turėdami pakankamai solidžią politinę ir gyvenimišką patirtį, likome demokratijos ir skaidrios politikos sargyboje iki pat šios dienos. Todėl mes nustatėme prioritetus – svarbiausia yra naujas Savivaldybės administracijos direktorius, kardinaliai sprendžiantis svarbiausius darbotvarkės klausimus ir vykdantis visos tarybos aprobuotą politiką, o ne aptarnaujantis grupinį interesą ar Jūsų, mere, asmeninius nurodymus.

Ar Jūs prisimenate iš literatūros klasikos Krylovo pasakėčią, kurioje dirigentas asilas bandė suburti nemokančių groti žvėrelių orkestrą? Pirmiesiems bandymams nepavykus, dirigento asilo nurodymu, „pritrauktieji“ muzikantai pasikeitė vietomis, buvo perstumdomos kėdės, tačiau iš to nieko doro taip ir neišėjo – normalios ir profesionalios muzikos kaip nebuvo, taip nebuvo. Moralas čia toks: su tais pačiais muzikantais, kad ir kiek (kaip) juos persodinsi (pervadinsi), kitokios (padorios ir profesionalios)  muzikos niekados nebus. Taigi, ar Jūs iš mūsų tyčiojatės taip sąmoningai neatsakingai žaisdamas su rajono politika ir jos svarbiausiu objektu – viešuoju interesu – kurio pilnutinę realizaciją rajonui būtinų skaidrios politikos principais grįstų kompetentingų sprendimų prasme ir pavidalu gali užtikrinti tik naujosios daugumos tarybos konsoliduotos pastangos.

Toliau – dėl derybų eigos. Jums, gerbiamas mere, jau seniai būtų laikas suprasti, jog derybos šiuo metu vyksta ne partijų susitarimų, o naujosios daugumos lygmenyje. Derybų tikslas Jums turėjo būti žinomas jau seniai, tačiau Jūs jį ignoravote ir tebeignoruojate ligi šiol. Kaip jaunas ir ne visados etikos kodeksą žinantis ar jo paisantis politikas, turėtumėte atsiprašyti tarybos nario Marijono Mitkaus, dėl savo paaugliškai iššaukiančio elgesio jo atžvilgiu, o tuo tarpu aukšta politine kultūra ir gilia erudicija pasižyminčios liberalų pirmininkės Jolitos Morkūnaitės, (kuri, kaip Jūs teigiate, neoficialaus susitikimo metu paradoksaliai perdavė Tamstai oficialią derybinės grupės poziciją), dėmesį  turėtumėte traktuoti kaip nemažą garbę sau ir moralinį kreditą iš jos pusės avansu.

Taigi, reziumuojant turim pasakyti, kad tikrai yra sunku tartis su žmogumi, kuris neišmano (arba ignoruoja) elementarių savivaldos procesus reglamentuojančių įstatymų ir įstatyminių normų tiesas. Galbūt tai susiję su Jūsų, gerbiamas mere, nepakankama politine patirtimi ir teisine kompetencija.

Gerbiamas mere, kadangi visi požymiai rodo, kad Jūs vengiate sprendimų iš esmės ir žaidžiate neatsakingus žaidimus, todėl mes atsakingai pareiškiame: daugiau tokių „derybų“ (t.y. derybų imitacijos) nebus. Jūs rašote, kad Jums nepatinka neteisybė ir politiniai žaidimai. O mums nepatinka melas. Ir ypač kai jis liejasi laisvai iš pirmų rajono pirmojo asmens lūpų ir jo teksto eilučių.

Tikros derybos įmanomos tik tuo atveju, jeigu Jūs pripažinsite įstatymo viršenybę, moralės ir etikos normų prioritetiškumą bei atpažinsite naują naujos daugumos tarybos tikrovę, kuri Jus įstatymiškai ir morališkai įpareigoja dirbti kolegialiais metodais ir demokratiškais būdais bei  iš naujo įvertinti savo kaip politiko jau nueitą kelią. Tą Jums kaip jaunam žmogui ir politikui mes labai patartume padaryti kuo greičiau (anksčiau).

Kreipimasis į Kaišiadorių rajono savivaldybės merą 2018 10 10

4 thoughts on “Merui – dar vienas politikų laiškas

 • 2018 16 spalio at 8:43
  Permalink

  Merui nusiši…. ant tų laiškų, jis juk nekreipia dėmesio nei į tarybą, nei į nieką, užsispyręs kaip ožys, laikosi savo nuomonės, kuri ne visada teisinga. V.Tomkus neskiria mero posto nuo sosto.

  Reply
 • 2018 12 spalio at 10:03
  Permalink

  Sklinda kalbos, kad po pogrindinio mokytojų dienos minėjimo Kaišiadorių kultūros centre, į kurį meras V.Tomkus kvietė tik B.Bradausko vadovaujamiems LSDP ir TS-LKD Kaišiadorių skyriams lojalius mokytojus, tokius kaip tikybos mokytoja D.Nasevičienė, pogrindinis pratesimas vyko „Pas Radvilą“, į kurį vežė samdyti autobusai. Kyla klausimas ar tik šios dvi partijos, naudodamos mokesčių mokėtojų pinigus, darėsi sau neteisėtą politinę reklamą ir darė pelną vienam tarybos nariui socdemui A.Radvilai, kuris mero rinkimuose buvo V.Tomkaus rėmėjas. Na kaip sakoma – ranka ranką plauna.

  Reply
  • 2018 16 spalio at 8:40
   Permalink

   Čia taip galimai Radvila jau darosi sau politinę reklamą, juk ne už kalnų tarybos ir mero rinkimai.

   Reply
 • 2018 11 spalio at 17:27
  Permalink

  Perskaičiau ir išsižiojau. Kiek arogancijos, savigyros, nenuoširdžių pamokymų, susireikšminimo.Tekstas puikiai suguldytas, kas visiškai nebūdinga tiems tarybos nariams, kurie išrinkti į tarybą pagal partijų sąrašus ir dabar bando įrodyti, jog partijos čia ne prie ko. Tai, reiškia, eilinį kartą apgavote rinkėjus? Galėtumėte pasakyti, prieš kaltindami kitus, kiek sprendimų projektų parengėte, kiek jų buvo atmesta. Tiesa, vienas (lyg tai Mitkaus) buvo pateiktas, nesilaikant nustatytos tvarkos. Keista, jog meras kaltinamas neišmanantis įstatymų ir užmirštama, jog nauja dauguma jau du mėnesius užsiima destrukcija ir nesugeba pagal įstatymuose numatytą tvarką perimti valdžią į savo rankas ir prisiimti atsakomybę. Šį tekstą, matosi, rašė samdytas rašytojas, nežinantis jog į rajono tarybą renkami tarybos nariai, o ne ,,delegatai“.

  Reply

Komentuoti: Laimis Burokas Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *